Projecte dels centres educatius del barri de Can Boada del Pi

Fa ja al voltant de 40 anys que, per necessitats del nou barri de Can Boada del Pi (Districte 5), es van crear tres centres per cobrir totes les etapes educatives.

Actualment, aquests centres són:

  • Escola Bressol Municipal Espígol, dirigit per Maria Carme Costa i que compta amb 5 docents per atendre a 48 alumnes,
  • Escola Marià Galí Guix, dirigit per Lidia Rovira i que compta amb 29 docents i 341 alumnes
  • Institut Nicolau Copèrnic, dirigit per Javier Laganga i que amb 67 docents i 817 alumnes

La tipologia d’aquests centres ha anat variant al llarg del temps i també les relacions entre ells.
Actualment hi ha un projecte de coordinació i col·laboració entre els tres centres per tal de poder aprofitar al màxim tant els recursos com per augmentar la qualitat i unificar criteris de tota aquesta etapa educativa.
Aquest fet es valora molt bé tant per part dels centres com de les famílies implicades i fruit d’aquesta actuació, any rere any, es va fidelitzant a l’alumnat cada cop més arribant, avui dia a que quasi un 75% de l’alumnat va passat d’un centre al de la següent etapa educativa del nostre barri.
Com a activitats que s’elaboren entre els centres podem destacar:

   • Entre tots tres centres:
    • Cursos de formació per als docents
    • Coordinació tecnològica en infraestructures informàtiques i programari educatius
    • Activitats culturals com ara la propera rua de carnestoltes del barri de Can Boada del Pi del divendres 13 de febrer d’enguany
    • Aprofitament d’espais com gimnàs, sales polivalents, psicomotricitat, espais esportius,…
   • Entre dos centres orientat al pas d’alumnes d’un a l’altre:
    • Coordinació entre els docents per garantir el pas d’informació de l’alumnat
    • Seguiment del procés d’aprenentatge de l’alumnat des dels centres origen
    • Visites dels alumnes entre centres origen i destí
    • Xerrades a les famílies l’any de canvi de centre
   • Específics:
    • Activitats anella verda entre les dues escoles
    • Intercanvi entre alumnes de l’Escola Bressol i l’Institut, activitat reconeguda per la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya i publicada a la revista Educat (núm. 6 de gener i febrer de 2011)